За контакти

Директор за връзки с инвеститорите: Радослава Пенкова

Адрес на дружеството:
гр.Враца, ул.Стоян Кялъчев №6
Тел. 092/62-74-15

Банкова сметка: IBAN: BG92UNCR96601039380311
BIC код: UNCRBGSF В Уни Кредит Булбанк - клон Враца

Е-майл: dunav_vraca@abv.bg ; dunav_vr@m-real.net

Copyright © 2008 Холдинг Дунав