ОСА - 14.07.2014

Писмо- дивидент-2013 г
размер: 170 KB
[СВАЛЯНЕ]14-07-2014 г.
Писмо - чл.117, чл.116 ЗППЦК
размер: 155 KB
[СВАЛЯНЕ]14-07-2014 г.
Взети решения от ОСА - 14.07.2014
размер: 166 KB
[СВАЛЯНЕ]14-07-2014 г.
Списък на присъствали акционери - ОСА - 14.07.2014
размер: 480 KB
[СВАЛЯНЕ]14-07-2014 г.
Протокол от ОСА - 14.07.2014
размер: 120 KB
[СВАЛЯНЕ]14-07-2014 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав