ОСА - 29-06-2021

Списък присъствали на ОСА - 29-06-2021 г
размер: 400 KB
[СВАЛЯНЕ]29-06-2021 г.
Констативен Пр-л от ОСА - 29-06-2021 г
размер: 410 KB
[СВАЛЯНЕ]29-06-2021 г.
Копие от Търговския регистър - вписана покана за ОСА
размер: 251 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2021 г.
Писмо - вписана покана в Търговски регистър
размер: 222 KB
[СВАЛЯНЕ]25-05-2021 г.
Протокол №1 от заседание на Съвета на директорите
размер: 1122 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2021 г.
Препоръка от Одитен комитет за избор на одитор за 2021 г.
размер: 309 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2021 г.
Покана до КФН, БФБ, Обществеността, ЦД - ОСА - 29-06-2021
размер: 275 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2021 г.
Пълномощно за ОСА - 29-06-2021
размер: 77 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2021 г.
Отчет на Прокуриста -2020
размер: 120 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2021 г.
Материали за ОСА -29-06-2021
размер: 372 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2021 г.
Консолидиран годишен доклад за дейността - КГФО-2020
размер: 525 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2021 г.
Годишен доклад за дейността към ГФО-2020
размер: 499 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2021 г.
Годишен доклад за дейността на Одитен комитет -2020
размер: 885 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2021 г.
Доклад за политика за възнагражденията -2020 и изпълнение през 2021
размер: 98 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2021 г.
Доклад на ДВИ за 2020 г
размер: 62 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2021 г.
Покана за ОСА - 29-06-2021
размер: 76 KB
[СВАЛЯНЕ]17-05-2021 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав