Общо събрание - 25.02.2022

Автобиография - Петър Аврамов
размер: 552 KB
[СВАЛЯНЕ]14-01-2022 г.
Декларация по чл.234 л.2 и ал.3 - Петър Аврамов - нот.заверена
размер: 520 KB
[СВАЛЯНЕ]14-01-2022 г.
Декларация по чл.237 - Петър Аврамов
размер: 239 KB
[СВАЛЯНЕ]14-01-2022 г.
Електронн свидетелство за съдимост - Петър Аврамов
размер: 278 KB
[СВАЛЯНЕ]14-01-2022 г.
Материали за ОСА - 25.02.2022
размер: 875 KB
[СВАЛЯНЕ]14-01-2022 г.
Образец на пълномощно
размер: 169 KB
[СВАЛЯНЕ]14-01-2022 г.
Писмо покана до КФН БФБ Общественост - ОСА - 25.02.2022
размер: 1858 KB
[СВАЛЯНЕ]14-01-2022 г.
Протокол - 23.12.2022
размер: 1022 KB
[СВАЛЯНЕ]14-01-2022 г.
Покана - 25.02.2022
размер: 1435 KB
[СВАЛЯНЕ]14-01-2022 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав