Удължаване срок за изплащане на дивидент 2009 г до 16.07.2015 г.


Изх.№ К 125-37 / 17.04.2015 г.                            ДО

                                                                                   КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                   ул.”Будапеща” № 16

                                                                                    БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                   ул.»Три уши» № 6

                                                                                  ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                  чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                  гр.СОФИЯУ В Е Д О М Л Е Н И ЕУведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 3 (три) месеца изплащането на дивидентите за 2009 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 16.07.2015 год. включително.
                                                                              ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п.................
                                                                                                             /П.Кръстев/Copyright © 2008 Холдинг Дунав