Копие от Търговски регистър - вписани промени

Вписани промени в Търговския регистър - промени в Съвета на директорите и обявени ГФО-2017 и КГФО-2017
размер: 314 KB
[СВАЛЯНЕ]13-07-2018 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав