Вписани и обявени промени в Търговския регистър

Вписан в Търг.регистър - Прокурист
размер: 191 KB
[СВАЛЯНЕ]16-07-2019 г.
Вписан в Търг.регистър - Представляващ
размер: 279 KB
[СВАЛЯНЕ]16-07-2019 г.
Вписване в Търговски регистър
размер: 328 KB
[СВАЛЯНЕ]16-07-2019 г.
Писмо - вписани промени в Търговски регистър
размер: 230 KB
[СВАЛЯНЕ]16-07-2019 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав