Писмо - Декларация по чл.114б на Прокурст - Петър Аврамов


Изх.№ К 40 - 5 / 19.01.2022 г.         ДО

 

                                                        КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                         ул.”Будапеща” №16

                                                         БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                          ул.”Три уши”№ 6

 

ОТНОСНО: Декларации по чл.114б от ЗППЦК

Уважаеми дами и господа,

 

На основание чл.114б от ЗППЦК, Ви представяме Декларации по чл.114б от ЗППЦК на Прокуриста на ХД ”Дунав” АД –гр.Враца – Г-н Петър Веселинов Аврамов.

 

                                                                           С УВАЖЕНИЕ

                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:…/п/…

                                                                                       /Стефан Лазаров/

 

Copyright © 2008 Холдинг Дунав