Информация по чл.82 б от ЗППЦК


На основание чл.82б от ЗППЦК, ХД”ДУНАВ”АД – гр.Враца не е публикувало или представяло на обществеността информация по друг начин (интервюта, презентации) през 2007 год. в Р.България или друга държава

Copyright © 2008 Холдинг Дунав