Обявяване на сключен предварителен договор


Във връзка с взето решение от заседание на Съвета на директорите на 09.05.2008 год. за сключване на предварителен договор за продажбата на 21094 бр.акции от дъщерното дружество „Пътстройинженеринг”АД – гр.Враца на цена 185,40 EURO за 1 бр. акция.
На 10.05.2008 год. се подписа предварителен договор за продажбата на горепосочените акции с „Пътинженеринг-М”EАД – гр.Монтана.
При окончателното сключване на сделката институциите и обществеността ще бъдат незабавно уведомени.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав