Допълнение към оповестяване от 12.05.2008 год.


На основание т.1.31 от Приложение №9 от Наредба №2 за проспектите и в допълнение към наше оповестяване от 12.05.2008 год., Ви уведомяваме, че сделката за продажбата на дъщерното дружество „Пътстройинженеринг”АД – гр.Враца на „Пътинженеринг-М”EАД – гр.Монтана е окончателно финализирана.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав