Уведомление по чл.82 б от ЗППЦК за 2008 год.


На основание чл.82б от ЗППЦК, ХД”ДУНАВ”АД – гр.Враца не е публикувало или представяло на обществеността информация по друг начин (интервюта, презентации) през 2008 год. в Р.България или друга държава.

09-02-2009 [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

Copyright © 2008 Холдинг Дунав