Уведомление за започване изплащане на дивидент-2008


ХД”ДУНАВ”АД – гр.Враца уведомява акционерите на дружеството, че от ДНЕС 17.04.2009 год. започна изплащането на дивидент за 2008 год. на акционери с „лични сметки” и „акционери с клиентски сметки при инвестиционни посредници” чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна. Разплащането ще продължи до 17.07.2009 год. След тази дата лицата, които не са получили дивидент могат да се явят в офиса на дружеството гр.Враца, ул.”Стоян Кялъчев” №6 за изплащане на сумите. Плащането ще се извършва чрез банков превод по посочена от акционера банкова сметка.

17-04-2009 [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

Copyright © 2008 Холдинг Дунав