Обявяване на печалба за отчет -31.03.2009 г.


На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.03.2009 год. в размер на 73 х. лв.

24-04-2009 [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

Copyright © 2008 Холдинг Дунав