Обявяване на печалба към Конс.отчет-30.09.2009


На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на инормация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.09.2009 год. на Консолидирана база в размер на 228 х. лв.

18-11-2009 [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

Copyright © 2008 Холдинг Дунав