Уведомление за удължаване срока за изплащане на дивидент-2008 -до 15.07.2010 г.                                                    У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 3 (три) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 15.07.2010 год. включително.

16-04-2010 [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

Copyright © 2008 Холдинг Дунав