Уведомление за коригирана "Счетоводна политика" към ГФО-2009


                                                                                ДО

                                                                                КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                ул.”Шар Планина” № 33

                                                                                БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                ул.»Три уши» №10

                                                                                ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                гр.СОФИЯ


ОТНОСНО: Вътрешна информация


Уважаеми дами и господа,

Във връзка с констатирана непълнота във «Счетоводната политика» към Годишния финансов отчет към 31.12.2009 год., представяме на институциите и обществеността:
1. Годишния финансов отчет към 31.12.2009 год. с всички приложения към него, включително и коригираната Счетоводна политика.


Същият е на разположение и на интернет страницата на дружеството – www.holding-dunav.com

15-06-2010 [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

Copyright © 2008 Холдинг Дунав