Удължаване на срока за изплащане на дивидент-2008-до 15.01.2011Изх.№ К 114-36 / 18.10.2010 г.                                   ДО

                                                                                            КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                            ул.”Шар Планина” № 33

                                                                                            БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                            ул.»Три уши» №10

                                                                                            ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                            чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                            гр.СОФИЯ

                                                        У В Е Д О М Л Е Н И ЕУведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 3 (три) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 15.01.2011 год. включително.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав