Удължаване срока за изплащане на дивидинент-2009 год. до 16.10.2011 г


Изх.№ К 115-37 / 18.10.2010 г.                                     ДО

                                                                                            КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                            ул.”Шар Планина” № 33

                                                                                            БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                            ул.»Три уши» №10

                                                                                            ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                            чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                            гр.СОФИЯ                                                        У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2009 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 16.10.2011 год. включително.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав