Удължаване срока за изплащане на дивидент-2008-до 15.04.2011 гИзх.№ К 13-1 / 18.01.2011 г.                                 ДО

                                                                                    КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                    ул.”Шар Планина” № 33

                                                                                    БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                    ул.»Три уши» №10

                                                                                    ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                    чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                    гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 3 (три) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 15.04.2011 год. включително.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав