Удължаване срока за изплащане на дивиднет-2008 до 15.06.2011 г.


Изх.№ К 47-8 / 18.04.2011 г.             ДО

                                                                                КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                ул.”Шар Планина” № 33

                                                                                БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                ул.»Три уши» №10

                                                                                ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                    гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 2 (два) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 15.06.2011 год. включително.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав