Удължаване срока за изплащане на дивидент-2008-до 15.10.2011 Изх.№ К 80-24 / 15.06.2011 г.                                 ДО

                                                                                        КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                        ул.”Шар Планина” № 33

                                                                                        БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                        ул.»Три уши» №10

                                                                                        ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                        чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                        гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И ЕУведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 3 (три) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 15.10.2011 год. включително.
               

Copyright © 2008 Холдинг Дунав