Уведомление -удължаване срока за изплащане на дивидент за 2010 г. - до 22.06.2012


Изх.№ К 126-36 / 07.10.2011 г.                          ДО

                                                                                  КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                  ул.”Шар Планина” № 33

                                                                                БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                 ул.»Три уши» №10

                                                                                ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                гр.СОФИЯУ В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2010 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 22.06.2012 год. включително.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав