Уведомление -удължаване срока за изплащане на дивидент за 2008 г. - до 15.02.2012


Изх.№ К 127-37 / 17.10.2011 г.                               ДО

                                                                                      КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                      ул.”Шар Планина” № 33

                                                                                      БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                      ул.»Три уши» №10

                                                                                     ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                     чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                     гр.СОФИЯУ В Е Д О М Л Е Н И ЕУведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 4 (четири) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 15.02.2012 год. включително.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав