Уведомление -удължаване срока за изплащане на дивидент - 2008 до 15.06.2012 г.Изх.№ К 23-1 / 16.01.2012 г.                                     ДО

                                                                                        КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                        ул.”Шар Планина” № 33
                                                                                        чрез E-Register

                                                                                       БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                       ул.»Три уши» №10

                                                                                        ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                        чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                        гр.СОФИЯУ В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 4 (четири) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 15.06.2012 год. включително.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав