Уведомление за дялово участие от Пламен Лазаров -под 5%

ОТНОСНО: Постъпило Уведомление за дялово участие по чл.145 от ЗППЦК от Пламен Стефанов Лазаров за притежаване на под 5% от капитала на ХД"Дунав"АД и Декларация по чл.4а от Наредбата за разкриване на дялово участие и Декларация по чл.9 във връзка с чл.2, ал.1 и чл.8 от Наредба №39 за разкриване на дялово участие в публични дружества.
Уведомление за дялово участие от Пламен Лазаров -под 5%
размер: 1944 KB
[СВАЛЯНЕ]07-03-2012 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав