Удължаване срок за изплащане на дивидент-2008-до 15.09.2012


Изх.№ К 83-23 / 29.06.2012 г.                         ДО

                                                                               КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                               ул.”Шар Планина” № 33
                                                                               чрез E-Register

                                                                              БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                              ул.»Три уши» №10

                                                                           ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                           чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                            гр.СОФИЯУ В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 3 (три) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 15.09.2012 год. включително.
                                                       ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п/.................
                                                                                       /П.Кръстев/


Copyright © 2008 Холдинг Дунав